Đại dịch COVID-19

Thế Giới Cạn Kiệt Nguồn Cung Ứng Như Thế Nào Trong Đại Dịch Covid-19?

how just in time delivery affects supply chain mgmt

Sự gián đoạn, thiếu hụt hàng hóa trên toàn cầu phản ánh sự tác động khôn lường của đại dịch trong 2 năm qua với hàng loạt các công ty cạn kiệt nguồn hàng tồn kho của họ đến mức báo động. Như vậy, nguồn cung ứng của thế giới vận hành như thế nào […]

Bối Cảnh Bảo Trì Máy Móc Trong Đại Dịch COVID-19

evoca safety first no logo

COVID-19 – một cú sốc kinh tế ngắn hạn – hệ quả dài hạn Trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19 hiện tại, một số nhà máy không thể đảm bảo các hoạt động bảo trì hay các quy trình đã thiết lập nhằm thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn cho […]

Trung Quốc có thể lập lại trật tự chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19?

iCnsnD5ybXd6CeQF5rKjeHE7D5rGwvElNOikp1ZAhGw

Trung Quốc có thể lập lại trật tự chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch Covid-19? Khi con số các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm thiểu. Đây cũng chính là dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực công nghiệp. Các công ty đã tìm kiếm những phương thức sáng tạo nhằm […]

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo