Chính sách thanh toán

Điều khoản và hình thức thanh toán

Đối với Hoạt động mua hàng hóa, sản phẩm

Đối với khách hàng cá nhân, khách hàng thanh toán 50% giá trị đơn hàng thỏa thuận sau khi nhận được xác nhận đơn hàng; sau đó thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại khi nhận hàng và nhận hóa đơn (thời hạn thanh toán tối đa 3 ngày).
Đối với khách hàng công ty, doanh nghiệp, tổ chức, khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi xác nhận đơn hàng. (Bên cạnh đó, thời hạn thanh toán tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng ký kết giữa CTI Supply và khách hàng nếu có)

Đối với Dịch vụ thiết kế, gia công, lắp đặt máy móc, thiết bị

Khách hàng thanh toán 30% giá trị đơn hàng khi xác nhận đơn hàng; sau đó thanh toán 60% khi chuẩn bị giao hàng; 10% 30 ngày sau khi giao hàng, xác nhận hàng và nhận hóa đơn.

Đối với Dịch vụ, sửa chữa

Khách hàng thanh toán 50% giá thỏa thuận sau khi nhận xác nhận hợp đồng; sau đó thanh toán 50% 30 ngày sau khi hoàn thành và nhận hóa đơn.

Đối với Dịch vụ thu mua kỹ thuật

Khách hàng thanh toán 50% giá thỏa thuận sau khi nhận xác nhận hợp đồng; sau đó thanh toán 50% giá trị đơn hàng trong 30 ngày sau khi hoàn thành và nhận hóa đơn.

CTI Supply chỉ áp dụng hình thức thanh toán thông qua chuyển khoản cho tất cả các hoạt động giao dịch hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cung cấp bởi CTI Supply.

Hóa đơn thanh toán (hóa đơn điện tử) của CTI Supply được gửi thông qua email đến Khách hàng hoặc Bộ phận kế toán của công ty, doanh nghiệp theo yêu cầu của Khách hàng sau khi nhận hàng.

Khách hàng thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản dựa trên thông tin tài khoản ngân hàng được cung cấp bởi CTI Supply trong quá trình giao dịch hàng hóa, sản phẩm.