nhà máy với Covid-19

Bối Cảnh Bảo Trì Máy Móc Trong Đại Dịch COVID-19

evoca safety first no logo

COVID-19 – một cú sốc kinh tế ngắn hạn – hệ quả dài hạn Trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19 hiện tại, một số nhà máy không thể đảm bảo các hoạt động bảo trì hay các quy trình đã thiết lập nhằm thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn cho […]

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo