HOLLiAS AMS Assets Management System

Cơ chế hoạt động hệ thống HOLLiAS AMS Assets Management System


Việc áp dụng các công nghệ tích hợp tài sản tiên tiến quốc tế như EDDL (Ngôn ngữ mô tả thiết bị điện tử) và FDT / DTM (Công cụ thiết bị hiện trường / Trình quản lý loại thiết bị) của HOLLiAS AMS dựa trên giao thức HART và FF tạo điều kiện tích hợp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu trong một hệ thống, cung cấp một giải pháp tích hợp bao gồm cấu hình trực tuyến, chẩn đoán từ xa, quản lý tiêu chuẩn và bảo trì dự đoán, giúp nâng cao hoàn toàn hiệu quả của nhà máy và tăng tỷ suất lợi nhuận.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Thông số kỹ thuật và chỉ dẫn

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo