HMI Hollysis

HMI Hollysis


HollySys cung cấp các HMI bao gồm:

  • HT8000
  • HT7000
  • HT6000
  • HD2000
  • Phần mềm lập trình
  • Phần mềm cấu hình
0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo