KOHNAN (MKB)

THƯƠNG HIỆU: OKASADA

MÃ SẢN PHẨM.: KOHNAN (MKB)


MODEL DIAφ(mm) OVERALL
RENGTH(mm)
SHAPE COMPATIBLE
MKB-60M 38 400 B
MKB-100M 45 450 B
MKB-120M 45 520 B
MKB-150M 55 600 B
MKB-300M 70 750 B
MKB-500M 80 900 B
MKB-900M 100 1000 B
MKB-1400V 130 1200 BW MKB-1450V
MKB-1400N 135 1200 BW MKB-1500V-MKB-1600N
MKB-1500V2 135 1300 BW
MKB-1700V2 137 1300 BW
MKB-1800V 145 1200 BW
MKB-2100V 150 1300 BW
MKB-2500V 160 1350 BW MKB-2500N
MKB-3000V 165 1400 BW MKB-3000N
MKB-4000V 170 1600 BW MKB-4000N
 

Báo giá sản phẩm

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo