HOLLiAS RMIS Real-Time Information System

Manufacturing Execution Systems

Cơ chế hoạt động hệ thống HOLLiAS RMIS Real-Time Information System


HOLLiAS RMIS là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với nhiều dữ liệu CNTT, nhiều thiết bị để kiểm soát và các thiết bị tương đối trải rộng. Để khắc phục vấn đề cô lập dữ liệu, cần có một hệ thống điều khiển và hiển thị tập trung cho các dữ liệu đó. RMIS có thể thực hiện việc thu thập và sửa dữ liệu và các thiết bị đầu cuối của khách hàng có thể sử dụng trình duyệt web để đánh giá dữ liệu trang web sản xuất theo thời gian thực nhằm theo dõi sơ đồ quy trình sản xuất, truy cập cảnh báo thời gian thực, theo dõi xu hướng thời gian thực và tìm kiếm báo cáo. Đồng thời, HollySys RMIS rất có khả năng mở rộng, vì vậy nó có thể phát triển cùng với tổ chức và được nâng cấp với chi phí tối thiểu, bao gồm cả việc mở rộng các chức năng MES.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Thông số kỹ thuật và chỉ dẫn

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo