HOLLiAS MACS-K DCS System

Distributed Control Systems

Cơ chế hoạt động hệ thống Hollias MACS-K


HOLLiAS MACS-K là một DCS lớn do HollySys phát triển cho các ứng dụng tự động hóa quy trình. Nó sử dụng các công nghệ thiết kế theo định hướng độ tin cậy như dự phòng đầy đủ và nhiều cách ly. Hệ thống cũng kết hợp khái niệm thiết kế được sử dụng cho các hệ thống an toàn, do đó đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của hệ thống.

Xem nội dung chi tiết tại Thông số kỹ thuật và chỉ dẫn

 

Báo giá sản phẩm

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo