HOLLiAS Batch Control System

Batch Control Systems

Cơ chế hoạt động hệ thống HOLLiAS Batch Control System


Hệ thống kiểm soát hàng loạt của HollySys có các chức năng mạnh mẽ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quy trình sản xuất phân tán.

Ưu điểm của hệ thống kiểm soát hàng loạt của HollySys là:

  • Thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn S88.
  • Kết nối liền mạch với hệ thống DCS.
  • Cơ sở dữ liệu mạnh và ổn định.
  • Thuận tiện để cấu hình và giao diện thân thiện với người dùng.
  • Chức năng phân tích và truy vấn cấp cao.
  • Hệ thống đáng tin cậy, linh hoạt và mở rộng.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Thông số kỹ thuật và chỉ dẫn

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo