Balluff BOS00EM (BLS 18KF-XX-1LT-S4-L)

1

BOS00EM thuộc cảm biến xuyên tia của Balluff giúp phát hiện các đối tượng một cách hiệu quả, bất kể bề mặt, màu sắc, chất liệu – ngay cả với lớp sơn bóng lưỡng.

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo