Máy gắp Schunk

30 năm SCHUNK Grippers – Người Dẫn Đầu Trong Công Nghệ Đầu Kẹp

Schunk1 1

Máy kẹp công nghiệp PPG đã tạo nên lịch sử vào năm 1983. SCHUNK Grippers – Máy kẹp được tiêu chuẩn hóa đầu tiên dựa trên các giải pháp động học đã được chứng minh cho công nghệ kẹp. Dựa trên sức mạnh tổng hợp này, SCHUNK đã cách mạng hóa việc xử lý tự […]

Sản Phẩm SCHUNK Grippers

1807 SCHUNK UR PGN

Gripper SCHUNK Hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc xử lý và lắp ráp tự động hóa. SCHUNK cung cấp mọi thứ trong danh mục đầu tư của một dây chuyền tự động hóa, cho đến bàn tay nắm năm ngón SVH từ phạm vi dành cho hệ thống kẹp di động. Gripper SCHUNK được […]

0906494486
Gửi email Nhắn tin Zalo